Про нас | Типографія ALT у центрі Києва
desixnxx xxxsex.group http://www.bokepxxx.ninja

Про нас

В XXI столітті світ змінюється швидше, ніж ми усвідомлюємо. Зникають межі та відстані, люди перелітають океани та націлюються в космос. Електромобілі заповнюють вулиці, а комп’ютери зменшуються до розміру смартфона.

Але існують незмінні цінності: потріскування дров у каміні, запах озону після грози, ковток гарячого чаю, доторкання до якісного паперу, запах друкарської фарби.

Як народжується цифрова друкарня: вперед до мрії!

18 років тому амбіційного юнака надихнула ідея: вивести на новий рівень послуги друку. Я, Антон Морозов, засновник друкарні ALT business class print, в ті часи працював звичайним менеджером.

До моїх обов’язків входила реклама, і кожне завдання перетворювалось на випробування. Постійно щось йшло не так – зіпсовані наклади, невиправдані сподівання, зірвані терміни, низька якість. Одного разу подумав, що знаю, як зробити краще, і вирішив: “бери та роби!”

Я уявляв свою друкарню як підприємство площею 500 тис. квадратних метрів. Марив морськими контейнерами паперу, балкерами флаєрів і суховозами буклетів. Вклав усі зусилля у створення виробництва, розрахованого на великі наклади. 

Багато часу витрачалося на спілкування з клієнтами, виявлення їх дійсних потреб. Я оцінював конверсію поліграфії і одного разу зрозумів, що замовникам не завжди потрібні «найнижчі ціни» і мільйонні наклади. 

Клієнти цінують результат, віддачу реклами, якісні макети. Якось подумав:

«Чому пивовар пишається тим, що він зварив всього 100 літрів пива, а я перероблюю тонни майбутньої макулатури? Чому клієнти вкладають в наклади, але не отримують результат?»

З цього моменту почав пропонувати клієнтам рекламу, яка приносить прибуток та радість. Виявив, що замовнику в багатьох випадках потрібна не та продукція, яку він замовляє. Необхідна особиста бесіда, увага, обговорення болю та проблем. 

Я зрозумів, що живе спілкування, діалог та рекомендації – це перевага. При такому підході замовник отримує продукцію, яка спрацьовує. Чергова тонна паперу не перетворюється на макулатуру. Бізнес і природа стають здоровішими.

ALT business class print: поліграфія для бізнесу 

Так почалося створення друкарні, яку знають та цінують замовники від Сєверодонецька до Львова. Ми приносимо реальну користь бізнесу і допомагаємо вирішувати певні задачі. 

Найбільший інтерес становлять комплексні рішення. Ми доклали колосальні зусилля для виходу на рівень відомої та визнаної друкарні Києва – ALT business class print. Розуміємо важливість того, що роблять клієнти, поважаємо споживачів продукції та замовників послуг. 

Тому виконуємо свою роботу так, щоб забезпечити найкращі умови для розвитку бізнесу. Поглиблюємося в потреби, пропонуємо оптимальний варіант, відстежуємо ефективність кожного накладу та компанії.

Нас часто запитують: що означає в назві ALT. Це скорочення від Altitude – висота. Термін використовується в авіації для позначення висоти за допомогою висотоміру, одного із провідних приладів в літаку.

Так ми стаємо ключовим параметром у визначенні висоти вашого бізнесу та ставимо планку собі – надавати послуги захмарного рівня. Запрошуємо до ALT business class print – друкарню, яка підносить на рівень вище.[:ru]В XXI веке мир меняется быстрее, чем мы осознаем. Стираются границы и расстояния, люди перелетают океаны и устремляются в космос. Электромобили заполняют улицы, а компьютеры уменьшаются до размера смартфона.

Но есть вечные ценности: потрескивание дров в камине, запах озона после грозы, глоток горячего чая, прикосновение к качественной бумаге, запах типографской краски.

Как рождается цифровая типография: вперед к мечте!

18 лет назад дерзкого молодого человека окрылила идея: вывести на новый уровень услуги типографии. Я, Антон Морозов, основатель типографии ALT business class print, в то время работал обычным менеджером.

В мои обязанности входила реклама, и каждое задание превращалось в испытание. Постоянно что-то шло не так – испорченные тиражи, обманутые ожидания, сорванные сроки, низкое качество. Однажды подумал, что знаю, как сделать лучше, и решил: бери и делай.

Я представлял свою типографию как предприятие площадью 500 тыс. квадратных метров. Бредил морскими контейнерами бумаги, балкерами флаеров и сухогрузами буклетов. Все силы положил в создание производства, рассчитанного на крупные тиражи.

Много времени уходило на общение с клиентами, выяснение их истинных потребностей. Я оценивал конверсию полиграфии и однажды понял, что заказчикам не всегда нужны «самые низкие цены» и миллионные тиражи.

Клиенты ценят результат, отдачу рекламы, качественные макеты. Как-то подумал:

«Почему пивовар гордится тем, что он сварил всего 100 литров пива, а я перерабатываю тонны будущей макулатуры? Почему клиенты вкладывают в тиражи, но не получают результат?»

С этого момента начал предлагать клиентам рекламу, которая приносит прибыль и радость. Выяснил, что заказчику во многих случаях нужна не та продукция, которую он заказывает. Необходимы личная беседа, внимание, обсуждение болей и проблем.

Я понял, что живое общение, диалог и рекомендации – это преимущество. При таком подходе заказчик получает продукцию, которая работает. Очередная тонна бумаги не превращается в макулатуру. Бизнес и природа становятся здоровее.

 

ALT business class print: полиграфия для бизнеса

Так началось создание типографии, которую знают и ценят заказчики от Северодонецка до Львова. Мы приносим реальную пользу бизнесу и помогаем решать конкретные задачи.

Наибольший интерес представляют комплексные решения. Мы приложили колоссальные усилия для выхода на уровень заметной и признанной типографии Киева – ALT business class print. Понимаем важность того, что делают клиенты, уважаем потребителей продукции и заказчиков услуг.

Поэтому выполняем свою работу так, чтобы обеспечить наилучшие условия для развития бизнеса. Вникаем в потребности, предлагаем оптимальный вариант, отслеживаем эффективность каждого тиража и кампании.

Нас часто спрашивают: что означает в названии ALT. Это сокращение от Altitude – высота. Термин используется в авиации для обозначения высоты с помощью высотомера, одного из основных приборов в самолете.

Так и мы становимся ключевым параметром в измерении высоты вашего бизнеса и задаем планку себе – предоставлять услуги заоблачного уровня. Приглашаем в ALT business class print – типографию, которая поднимает на уровень выше.

asian porn ebony gf kendall woods is the perfect bondage birthday gift for rough bf.
jav videos
tamil videos sienna grace fucks huge black cock.